Vedum: – Skatter og avgifter har ikke økt så mye siden 2001

foto