Død mann funnet i Vågen i Bergen – framstår som en ulykke

foto