USA viderefører pandemi-restriksjoner for asylsøkere

foto