Vindkraftprosjekt mellom Høyanger og Sunnfjord utredes