Avtale med Hydro fører til problemer for svensk vindkraftverk