Skjermer norsk skogbruk: Vil kjøpe skogkreditter i andre land