Regjeringen vil spare mer vann når magasinfyllingen er lav

foto