UD fraråder reiser til grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan