Statsbygg setter planlagt rehabilitering av Nationaltheatret på vent

foto