Eksplosjon i en fyrkjele førte til store bygningsskader i Østre Gausdal