Minister: Tyskere vil være «vaksinerte, friskmeldte, eller døde» til våren

foto