PST: Ingenting som tydet på at årets pride-feiring var spesielt utsatt

foto