SSB oppjusterer anslagene for oljeinvesteringer i 2022

foto