Direktøren for St. Olavs hospital: – Hjerteavtalen med OUS er satt på vent

foto