Klart for sluttprosedyrer i dansk riksrettssak

foto