Spansk selskap skal vedlikeholde flere norske jernbanestrekninger

foto