70.000 fordrevet fra hjemmene sine av flom i Brasil