Kraftmagasinene vokser – vannstanden fortsatt lav

foto