Savnet 7-åring i Bergen satt 20 minutter alene i buss