Flere enn ti er siktet etter aksjon mot fiskerinæringen