Flere peker på Ine Eriksen Søreide som ny Høyre-leder

foto