10,7 prosent inflasjon i eurosonen i oktober

foto