Halvparten vil fyre mer med ved enn før, viser undersøkelse

foto