EUs energiministre under sterkt press for å bli enige om et gasspristak

foto