4 millioner flypassasjerer på norske flyplasser i november

foto