Høyre, Venstre og KrF bryter forhandlingene om lakseskatten

foto