Uformelt Nato-møte koster Utenriksdepartementet 100 millioner

foto