Afghansk utenriksminister på sjeldent utenlandsbesøk

foto