EU vil ennå ikke inngå frihandelsavtale med latinamerikanske land