Vedum: – Fjerning av formuesskatten rammer folk flest