Faktisk.no: Nei, vi er ikke på vei inn i en ny mini–istid