Brann i boligblokk i Bergen – folk ble hentet ned med lift

foto