Harde fronter før USA når gjeldstaket 1. juni – men partene snakker sammen

foto