Statsforvalteren har bedt OUS gjennomgå selvmord i Bredtveit fengsel

foto