Pollestad blir saksordfører for lakseskatten

foto