Fortsatt svært glatte veier både i vest og øst

foto