Spesialenheten etterforsker politiskyting i Stavanger

foto