Dødstallet stiger etter jordskred ved leirplass i Malaysia

foto