Toglinjene er åpnet for trafikk etter kraftig vind i Trøndelag