Huitfeldt: Hadde jeg kjent omfanget av min manns aktivitet, hadde jeg bedt han holde seg unna