Stortingets jurister avviser riksrett for Trettebergstuen