EU-land kaller inn russiske ambassadører i samkjørt respons