PST: Trusselsitausjonen i Sverige kan påvirke Norge

foto