Uværet stopper 1. divisjonskamp mellom Sogndal og Kristiansund

foto