Opposisjonsleder i eksil dømt til fengsel i Bangladesh