Langtidsoppgaver kan erstatte eksamen på videregående