Regjeringen foreslår å kutte studieplasser til tross for veterinærmangel