Ny studie skal kartlegge hvordan overgrepsutsatte klarer seg