Nav-undersøkelse: Flere sliter med dårlig helse og økonomi