Russisk ambassade: Informasjon om gasslekkasjer bør offentliggjøres

foto